You dont have javascript enabled! Please enable it!
ÇEVRE POLİTİKAMIZ ESG ÇSY
Ata Redüktör Motor
ÇEVRE POLİTİKAMIZ ESG ÇSY

Sürdürülebilirlik Uygulamalarının Yönünü Belirleyen: ESG (ÇSY)

Şirketlerin artık sadece kâr etmekle kalmayıp, çevresel etkilere, sosyal faktörlere ve yönetişim konularına da odaklanması gerekiyor. Ata Redüktör Motor olarak, gelecekteki varlığımızı sürdürebilmek ve toplumsal beklentilere karşılık verebilmek için çevre, sosyal etkiler ve yönetişim konularına öncelik veriyoruz. Tüketiciler ve yatırımcılar artık şirketlerden sadece ekonomik kazanç değil, sosyal ve çevresel sorumluluk da bekliyorlar. Bu sebeple, iş stratejimizin merkezine sürdürülebilirlik ilkesini yerleştiriyoruz.

ESG Nedir?

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY), şirketlerin sürdürülebilir ve etik etkilere odaklanan kurumsal mali çıkarlarını temsil eden bir kavramdır. ESG olarak ifade edilen bu kriter, İngilizce “environmental, social, governance” kelimelerinin kısaltmasını içeriyor. ESG, işletmenin karbon ayak izi, sürdürülebilirlik taahhüdü, iş yeri kültürü, çeşitlilik ve kapsayıcılık, yönetim ve kurumsal riskler gibi konuları içerir. Sermaye piyasaları, ESG kriterlerini kullanarak şirketleri değerlendirir ve gelecekteki finansal performanslarını tahmin eder.

ESG Kriterleri Nelerdir?

  • Çevresel: Doğal kaynakların korunması, enerji tüketimi ve karbon emisyonu gibi konuları içerir.

  • Sosyal: Çalışan ve paydaş ilişkileri, toplum katkısı, eşitlik ve insan hakları gibi konuları kapsar.

  • Yönetişim: Şeffaflık, iç sistem kontrolleri ve kurumsal yönetim gibi konuları içerir.

Şirketler için Neden Önemli?

ESG, işletme operasyonlarını sürdürülebilir hale getirir, finansal performansı iyileştirir, yatırımcı çekme potansiyelini artırır, itibarı güçlendirir ve müşteri sadakatini artırır. Ata Redüktör Motor olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için ESG prensiplerini iş stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu yaklaşımımız, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemize ve uzun vadeli başarıyı garanti altına almamıza yardımcı olacaktır.

Ata Redüktör Motor olarak, sürdürülebilirliği iş süreçlerimizin her aşamasında ön planda tutarak, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında taahhütlerimizi yerine getiriyoruz. Bu yaklaşımımızı benimseyerek, işimizin sürdürülebilirliğini sağlamaya ve topluma katkıda bulunmaya kararlıyız.

error: Uyarı: İçerik Kopyalamak Yasaktır!!