You dont have javascript enabled! Please enable it!

VİBRASYON MOTORU ÇALIŞMA MANTIĞI

Vibrasyon motorları sanayi ürünleridir. Bu bakımdan kurma işlemi
deneyimli ve ehliyetli personel tarafından yapılmalıdır.
Vibrasyon motorları, üzerinde oluşabilecek kaçak elektriğe ve/veya
statik elektriğe karşı topraklama bağlantısı yapılacak şekilde önlem alınarak
imal edilmektedir.
KURMA İŞLEMİ
Vibrasyon motorunu kurma aşamasında, bakım ve onarım
zamanlarında vibrasyon motoruna rahatça ulaşabilme hususları göz önünde
bulundurulmalıdır.
Dışarıda çalışacak vibrasyon motorlarında; güneş ışınları,
vibrasyon motoruna doğrudan gelmemelidir.
Vibrasyon motoru gövdesi, normal çalışma sırasında, el
değemeyecek kadar ısınabilir. Bu yüzden vibrasyon motoruna
dokunulması engellenmelidir.
YALITIM DİRENCİ
Uzun bir depolama veya bekleme süresinden sonra kullanılacak
vibrasyon motorlarında devreye almadan önce sargıların yalıtım dirençleri
mutlaka ölçülmelidir. Yalıtım direnci ölçme işleminde, yalıtım direnci ölçme
cihazı (megaohmmetre) ile sargılara DC 500V uygulanır ve bir dakika
sonunda direnç okunur. 25 °C’de ölçülen yalıtım direnci değeri; yeni bir
vibrasyon motorunda 10 MΩ, bir süre çalışmış vibrasyon motorunda ise 1
MΩ’dan yüksek olmalıdır. Ölçülen yalıtım direnci değeri sınır değerlerin
altındaysa; kablolar, klemens uçları temizlenip kurutulmalıdır. Yalıtım
direnci değeri yine düşükse sargılar kurutulmalıdır. Kurutma işlemi bir
fırında ya da bir ısıtıcı ile 80 °C sıcaklık seviyesinde yapılabilir.
Ayrıca bir transformatör yardımı ile DC gerilim kullanılarak, sargının U1
ve V1 uçlarına anma geriliminin %10’u kadar bir gerilim ve anma akımının
%20’sini geçmeyecek bir akım uygulanarak da kurutma sağlanabilir.
Vibrasyon motoru soğuduktan sonra yalıtım direnci tekrar kontrol
edilmelidir.
Tehlikeli yüksek artık voltaj bulunduğundan ölçme sırasında ve
sonrasında uçlara kesinlikle dokunulmamalıdır. Ölçümden sonra
sargılar, hemen deşarj edilmelidir.
VİBRASYON OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ
Temel olarak iki adet vibrasyon oluşturma yöntemi vardır:

dairesel yontem
1. Dairesel Yöntem
Bu yöntemde bir adet vibrasyon motoru kullanılarak saat yönünde
veya saat yönünün tersinde 360 derece boyunca dairesel yönlerde
vibrasyon kuvveti elde edilir

tek dogrulu yontem
2. Tek Doğrultulu Yöntem
Bu yöntemde ise iki adet vibrasyon motoru kullanılarak yalnızca tek
yönde sinüs eğrisi şeklinde bir vibrasyon kuvveti elde edilir

Vibrasyon Oluşturma Yöntemleri
VİBRASYON KUVVETİ AYARI
Vibrasyon motorları, motorun iki yanında bulunan eksantrik ağırlıklar
(çekiçler) ile titreşim üretir. 2 adedi sabit 2 adedi ayarlı olmak üzere bir
vibrasyon motorunda toplam 4 adet eksantrik ağırlık bulunur.
Vibrasyon motorlarımız, eksantrik ağırlıkları 3. kademeye (% 85)
ayarlanmış olarak sevk edilir.
Vibrasyon kuvveti, ayarlı ağırlıkların konumları değiştirilmek suretiyle,
artırılır veya azaltılır. Sabit ve ayarlı ağırlıklar arasındaki açı arttıkça
vibrasyon kuvveti azalır. Vibrasyon kuvvetini ayarlamak için:
· Vibrasyon motorunun her iki yanındaki muhafaza taslarını sökün.
· Ayarlı (dış taraftaki) ağırlıkların üzerindeki cıvataları gevşetin.
· Ayarlı ağırlıkları mil üzerinde çevirerek sisteminiz için uygun ayara
getirin.
· Ayarlı ağırlıkların üzerindeki cıvataları sıkın.
· Vibrasyon motoru kapağı ile gövde arasındaki sızdırmazlık elemanının
düzgün bir şekilde takılmış olduğunu kontrol ederek vibrasyon
motorunun her iki yanındaki muhafaza taslarını monte edin.
Vibrasyon motorları, motorun iki yanında bulunan muhafaza tasları
takılı değilken çalıştırılmamalıdır.
Vibrasyon motorunun her iki yanındaki ağırlıkların konumu aynı
(paralel) olmalıdır. Farklı yönde olacak şekilde ayar yapılırsa yani
her iki taraftaki ağırlıkların konumu aynı (paralel) olmazsa
vibrasyon motoru mili, vibrasyon motoru bağlantı cıvataları
ve/veya vibrasyon motorunun bağlandığı şasi zarar görür.

vibrasyon motoru kuvvet ayari

Vibrasyon Kuvveti Ayarı
1. Kademe (% 100) 2. Kademe (% 95) 3. Kademe (% 85)
4. Kademe (% 70) 5. Kademe (% 50) 6. Kademe (% 30)

vibrasyon motoru kademe ayari

Vibrasyon Kuvveti Ayar Kademeleri
YOL VERME (KALKIŞ)
Vibrasyon motorlarımız, standart olarak yalnızca doğrudan yol
vermeye uygun olarak imal edilmektedir. Bu nedenle, 80 – 90 – 100 tip
vibrasyon motorlarımızdan 3 uçlu kablo çıkışı ve 112 tip ve daha büyük
vibrasyon motorlarımızın bağlantı kutusunda 3 adet bağlantı ucu
bulunmaktadır.
Vibrasyon motorunu besleyecek olan şebekenin, vibrasyon motoru
plaka bilgilerine uygunluğu mutlaka kontrol edilmeli ve besleme kabloları
bu değerlere uygun seçilmelidir. Gerilim farkının ±%5’ten fazla olması
halinde vibrasyon motoru sargıları zarar görebilir.
Klemens (bağlantı) uçlarında bulunan somunların sıkılığı kontrol
edilmelidir. Gevşek bırakılan somunlar, vibrasyon motorunun arıza
yapmasına sebep olur.
Vibrasyon motorunun aşırı yüke karşı korunmasında kullanıcının
sorumluluğu vardır. Vibrasyon motoru, şebekeye aşırı akımlara
karşı koruma özelliği olan bir termik-manyetik şalter ile
bağlanmalıdır. Şalterin akım ayarı vibrasyon motoru anma
akımının 1,05 katından fazla olmamalıdır. Aksi takdirde vibrasyon
motoru garanti kapsamı dışında kalır.
Vibrasyon motorlarının aşırı yüke karşı korunması, özellikle aşırı yükten
ve diğer sebeplerden (iki faza kalma, aşırı ortam sıcaklığı veya irtifa, aşırı
sıklıkla kalkış duruş vb.) kaynaklanan aşırı ısının algılanması ile mümkün
olduğundan sargı içlerine termistör yerleştirerek ve termistörden çıkan
uçlar termistör rölesine bağlanarak koruma sağlanmalıdır. 132, 160, 180
ve 200 tip vibrasyon motorlarımıza PTC termistör standart olarak monte
edilmekte ve Faz Koruma Rölesi bedelsiz olarak verilmektedir. Daha küçük
vibrasyon motorlarımıza istek üzerine, bedeli karşılığı termistör
yerleştirilmekte ve rölesi beraberinde verilmektedir.
Termistör bağlantısı yapılmayan 132, 160, 180 ve 200 tip
vibrasyon motorları garanti kapsamı dışında kalır.
DÖNÜŞ YÖNÜ
Vibrasyon motorlarımız her iki yönde çalışabilecek şekilde
tasarımlanmışlardır. Bağlantı şemasında L1, L2 ve L3 ile ifade edilen
şebeke fazlarından herhangi ikisi yer değiştirilerek vibrasyon motorun
dönüş yönü değiştirilebilir.
KURMA VE İŞLETME
Yol Verme Şeması
SON KONTROL
Bir vibrasyon motorunun mekanik ve elektrik bağlantıları uygun
yapıldıktan sonra aşağıdaki kontroller yapılarak işletmeye
alınmalıdır:
1. İşletme şartları, vibrasyon motoru plakası ile uyumlu olmalıdır.
(3~380V ±%5, 50Hz ±%2)
2. Uzun süre depolanan vibrasyon motorlarının yalıtım direnci değeri
yeterli olmalıdır.
3. Mekanik ve elektriksel tüm bağlantılar sıkı olmalıdır.
4. Hareketli ve gerilimli kısımlar dokunmaya karşı tamamıyla koruma
altına alınmış olmalıdır.
5. Vibrasyon motorunun her iki yanındaki ağırlıkların konumu aynı
(paralel) olmalıdır.

Related Posts
error: Uyarı: İçerik Kopyalamak Yasaktır!!