Redüktör Seçim Programı

Redüktör Seçimi Nasıl Yapılır?

Bir redüktör seçimi yaparken birçok faktör göz önüne alınmalıdır. Öncelikle gereksinimler sonrasında uygulamaya müsait optimum veriler eşliğinde seçim yapılmalıdır. Redüktör seçimindeki temel faktörlerden bazıları şunlardır :

– Dişli Oranı
Dişli oranı, iki farklı diş sayısına sahip dişli arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Genellikle, bir dişlinin sahip olduğu diş sayısı, çevresi ile orantılıdır. Bu, daha büyük bir çevreye sahip dişlinin fazla dişe sahip olacağı anlamına gelir ve bu nedenle, iki dişli çevresi arasındaki ilişki de doğru bir dişli oranı verebilir. Örnek olarak bir dişlinin 12 dişi varken bir diğer dişlinin 36 diş varsa, dişli oranı 3:1 olacaktır.

– Çıkış Tork
Çıkış torku kullanılan dişli oranı bağlıdır. Yüksek çıkış tork elde etmek için, büyük bir dişli oranı seçilir. Büyük bir dişli oranı ile motorun çıkış mili hızı düşürülür, daha düşük dişli oranı ile ise, daha küçük bir çıkış tork değeri elde edilir. Kısacası; tork ve hız birbirlerine ters orantılı büyüklüklerdir.

– Devir (RPM)
Bir redüktörün devri, dişli sisteminin dişli oranı ile orantılıdır. Giriş dişlisi, çıkış dişlisi ve/veya daha fazla diş varsa tüm bu dişliler rasındaki aktarma oranı ya da tahvil, redüktörün çıkış devrini bire bir etkileyecektir. Genel anlamda redüktörün çıkış devri, giriş devrinin tahvil oranına oranı şeklinde tanımlanır.

Redüktör Tipleri ve Özellikleri

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar:

-Helisel dişli redüktörler

-Sonsuz dişli redüktörler

-Konik dişli redüktörler

-Planet dişli redüktörler

Bu genel sınıflandırmanın altında, gövde yapılarına ve kullanım alanlarına göre isimlendirmeler de yapılmaktadır.

Gövde yapılarına göre:

-Ayaklı helisel dişli redüktörler

-Flanşlı helisel dişli redüktörler

-Paralel milli helisel dişli redüktörler

-Yatık tip redüktörler vb.

Kullanım alanlarına göre:

-Vinç redüktörleri

-Ekstruder redüktörler

-Testere redüktörleri

-Kovalı elevatör redüktörleri

-Karıştırıcı redüktörleri vb.

Redüktör Nedir?

Redüktör, çıkış momenti artırmak veya bir motor hızını değiştirmek için kullanılan mekanik bir sistemdir. Redüktörün çıkış momenti, redüktörün yapısındaki dişlilerin oranlarına ve bağlı olduğu motorun gücüne bağlı olarak değişkendir.

Redüktörlerin Fiziksel Özellikleri

Redüktörlerin fiziksel özellikleri üreticiler arasındaki farklılıklardan dolayı türden türe değişkenlik gösterebilir. Dişli kutuları, demir, alüminyum ve pirinç gibi malzemelerden imal edilirler. Bunun yanı sıra bazı özel tip redüktörlerde düz dişliler polikarbonat ya da naylon gibi plastik malzemelerden de yapılmaktadır. Kullanılan ham maddelerin dışında, redüktörün dişlilerinin yapısı, sistemin genel verimi, tork ve hız konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Düz dişli redüktörler genellikle düşük hızlı uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu tip redüktörler gürültülü olabilir ve düşük verimlidirler. Helisel redüktörler genellikle yüksek hızlı uygulamalarda kullanılır. Bu redüktörler düz dişli olanlara oranla operasyonel anlamda daha sessizdirler ve verimlilikleri daha yüksektir.

Sıkça Görülen Redüktör Arızaları

1- Motor hareketi verir fakat redüktör çıkışıhareket etmez
Bu Arızanın Sebepleri;
a) Dişli çarklarından bir veya birden fazlasının kırılması,
b) Kama veya sıcak geçme sistemiyle diğerdişlilere hareket verildiği için kamanın kırılması ya da sıcak geçme olan dişlinin diğer dişlinin içerisinde boş olarak dönmesi,
c) Dişlinin eksenel dönmesini sağlayan rulmanın kırılıp, dişlinin hareket verdiği diğer dişlinin ekseninden çıkması,
d) Motor milinin redüktöre hareket verenkısmının kopması, ya da oradaki kamanın kırılması,
e) Çıkış dişlisinin takıldığı çıkış milinin kopması
2- Redüktörün normalin dışında daha sesli olarak çalışması
Bu Arızanın Sebepleri;
a) Redüktörün içindeki rulmanlardan birinin veya birkaçının bozulması. (Genelde yağsız kalan redüktörlerde görülür.)
b) Redüktörün içindeki dişli çarklarından birinin veya birkaçının çalışan yüzeyinin aşınması. (Genelde yağsız kalan redüktörlerde görülür.)
c) Redüktöre hareket veren motorun bakır sargısının kavruk olması,
d) Redüktörün içindeki rulmanların takıldığı mil veya dişlilerin rulmanın ortasına takılan kısmının aşınıp rulmanın boşluklu olarak çalışması,
e) Redüktörün yağsız çalışması,
3- Motorun redüktöre hareketi verememesi
a) Motorun yanmış olması,
b) Motora gelen kabloların elektriği motora iletmemesi
4- Redüktörün yağ eksiltmesi
a) Redüktör yağ keçelerinin zamanla bozulmasından kaynaklanır,
b) Redüktör gövdesinin çatlamış olması yağ sızdırmasına sebep olur
c) Redüktör havalandırma tapasının (deliklitapa) redüktör montajı sırasında yanlış takılması

Redüktör Hesabı Nasıl Yapılır?

Uygun redüktörün seçimi için tahrik edilen makinenin karakteristik özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Sisteminize uygun bir redüktörün seçiminde aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz.
a) Günlük çalışma süresi , saatteki start sayısı ve uygulanacak yük cinsine bağlı olarak servis faktörü (fs) belirlenir.
b) Makineniz için gerekli ve redüktör çıkış momenti olacak olan M2 değerini belirleyiniz.
c) Makinenizin devir ihtiyacını belirleyiniz. Bu değer redüktörün çıkış devri (n2) olacaktır.
d) Makinenizin güç ihtiyacını belirleyiniz. Bu değer redüktörün çıkış gücü (P2) olacaktır.
P2 = M2.n2
9550
e) Sonsuz vidalı redüktörler 
de çıkış gücü ve çıkış devri değerlerine uyan servis faktörü bulduğunuz değerlerden daha büyük olan redüktörü güç-devir tablolarından seçiniz.
Helisel dişlili redüktörler de verim çok yüksek olduğundan hesapladığınız güç değerini giriş gücü olarak kabul edip yine güç-devir tablolarından redüktörün seçimini yapınız.

Örnek:
1. Makinenin Cinsi:
Çelik Bnatlı Konveyör
2. Makine için Gerekli Moment:
Makine İçin Hesaplanan Moment
M2=520Nm
3. Makine İçin Gerekli Devir:
n2=50 devir/dakika
4. Günlük Çalışma Süresi:
T=8 saat
5. Saatteki start sayısı:
K=10
6. Bağlantı Şekli:
Zincir Dişli

Yük sınıflandırma tablosundan yük sınıfı M olarak bulunur .
Günlük çalışma süresi 8 saat, saatteki start sayısı 10 ve yük sınıfı M’ye tekabul eden servis faktörü, servis faktörü tablosundan bulunur.

Makinenizin Güç İhtiyacı:
P2=M2.n2=520.50=2.72kw
9550 9550

Hesaplanmış olan servis faktörü , gerekli olan güç ve devirler göz önüne alınarak güç-devir tablosundan redüktör seçimi yapılır.
Redüktör Seçimi yapılırken tablo değerlerini hesaplanan değerlere eşit yada daha büyük olmasına dikkat edilmelidir.

Redüktör Seçimi için Gerekli Temel bilgiler:

• Redüktörün temel değerleri
• Redüktörü çalıştıracak motorun cinsi ve özellikleri
• Redüktörün bağlanacağı iş makinesinin cinsi ve özellikleri
• İşletme koşulları
• Çevre koşulları
• Soğutma olanağı